Dantek LibraryWeb


navigator.appVersion=''


I din browser er scripts slået fra. ElevWeb kræver at Scripts er slået til i dine sikkerhedsopsætninger.
Se menuen Tools, Internet Options, Security. Tryk Custom level og sæt instillingen Active scripting til enabled.